Salzburg Liftkarten kaufen
Liftkarten kaufen

Du jobbar i kassan för liftkortsförsäljning då Christiane kommer för att köpa liftkort. Christiane ställer en del frågor och du tar hjälp av tabellen nedan för att besvara dessa. I den första övningen (A) får du dina repliker på svenska och styr själv dialogens hastighet med pausreglaget. I den andra övningen (B) kan du lyssna på den kompletta dialogen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande