Wien Die Wiener Sängerknaben
Die Wiener Sängerknaben

Här nedan följer en text om Die Wiener Sängerknaben. För att den ska bli begriplig måste du sätta styckena i rätt ordning. Bläddra med hjälp av pilarna tills du tycker att rätt stycke visas i respektive ruta. Ledning får du av nyckelorden i punktlistan nedan; nyckelord ska förekomma i varsitt stycke i exakt den ordningen. Stycke 1 ska alltså innehålla ordet Jungenchor, stycke 2 Repertoire och så vidare. När du bläddrar fram de olika styckena ska du alltså avgöra om nyckelordet passar in.

Om du vill kan du lyssna på berättelsen om Die Wiener Sängerknaben:

Formulera tio frågor till texten. Se till att så många frågeord som möjligt kommer med (wer, was, wann, wo, wie, warum). Här får du inget facit, utan du måste kontrollera med en lärare att du gjort rätt.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande