Hamburg Deutsch is einfach!
Deutsch ist einfach!

Studera följande tidningsrubriker ur tyska tidningar:

Das Monster und der General

Perfektion ist uninteressant

Willkommen im Club

Leasing unter der Lupe

Ausflug in eine Welt ohne Stress

EU-Finanzminister fordern Frankreich zum Sparen auf

Neue Kämpfe zwischen Polizei und Rebellen in Haiti

Putin-Gegner spurlos verschwunden

Explosion in Marburger Industrie-Unternehmen

Klinsmann kritisiert heutige Fußballer-Generation

Auf einer Mission von Gott

Auch Bayern verhandelt mit Schechter

CSU-Politiker Glos: Grüne sind "Öko-Stalinisten"

Islamistenprozess um Handgranaten und Pistole

Brieftauben lieben Autobahnen

 

Hur många ord är exakt lika svenskans? Hur många ord är nästan likadana? Om man jämför tyskan med svenskan på det här viset, blir det väldigt tydligt hur lika våra språk är. Roa dig till exempel med att skriva ut någon tidningsnotis från nätet och stryk med en överstrykningspenna över alla ord som är likadana som eller påminner om motsvarande svenska ord. Artiklar hittar du till exempel här:

http://www.welt.de/ (Die Welt)
http://www.spiegel.de/ (Der Spiegel)
http://www.mopo.de/ (Hamburger Morgenpost)

En bild på en man som undrar vad spagetti heter på italienska.

Att det är så här beror förstås på att våra språk är nära besläktade med varandra; både svenska och tyska hör ju till den germanska språkfamiljen. Våra ordförråd har alltså ett gemensamt ursprung, först i urindoeuropeiskan och senare i urgermanskan - alltsammans före fornsvensk tid (ca 800). Men tyskan hör också till de språk som under olika perioder, efter det att svenskan blivit "eget språk", påverkat svenskan mycket. I rutan nedan ser du ett antal ord som vi lånat från olika språk. Klicka på dem du tror kommer från tyskan!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande