Salzburg The Sound of Music
The Sound of Music

Nedan ser du ett antal meningar som handlar om musikalen "The Sound of Music" som spelades in i Salzburgs omgivningar. Ordföljden har kastats om i meningarna och det är nu din uppgift att flytta om orden i rätt ordning.

Repetera gärna tysk ordföljd i din lärobok eller grammatikbok innan du sätter igång och tänk på att i lösningsförslaget får du se en korrekt lösning, men det finns även andra möjliga lösningar. Titta i en grammatikbok eller kontrollera med din lärare om du tycker att du hittat ett alternativ som också borde vara riktigt.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande