Salzburg Willkommen im Skigebiet Storfjället!
Willkommen im Skigebiet Storfjället!

Du har fått i uppgift att skriva ihop en kort informationstext på tyska till en reklambroschyr för den svenska skidsemesterorten Storfjället som ligger i norra Sverige. Nedan ser du exempel på fakta och olika aktiviteter som orten kan erbjuda. Använd detta som utgångspunkt tillsammans med din fantasi för att skriva en text som lockar tyska turister till Storfjället.

Ein Beispiel

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande