Hamburg Typisch Deutsch? Typisch Schwedisch?
Typisch Deutsch? Typisch Schwedisch?

I denna övning ska du lyssna på åtta påpekanden om vad man bör tänka på när man gör affärer med svenskar respektive tyskar. Men vilka påpekanden beskriver svenska förhållanden och vilka beskriver tyska?

Börja med att lyssna (klicka på högtalaren) och sammanfatta sedan på svenska på ett vanligt papper vad som sades. Tänk på att du kan behöva lyssna flera gånger för att uppfatta vad som sägs. Till din hjälp har du de ordförklaringar som dyker upp när du lyssnar.

Så - vilka av påståendena betecknar svenska förhållanden och vilka tyska? Dra nu siffrorna 1-8 till rätt attachéportfölj, den tyske eller den svenske affärsmannens.

Om du läser kursen i en grupp - skapa och spela upp en scen där ni visar vad som händer när någon bryter mot en av tumreglerna. Vill du veta mer om handel mellan Sverige och Tyskland, kan du gå in på Tysk-Svenska Handelskammarens hemsida.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande