Zürich Studiearbeten
Studiearbeten

Muntliga uppgifter

1. Reden ist silber...
Försök att prata så fritt som möjligt kring följande ämnen. Du har två-tre minuter på dig att prata om varje ämne.

Freiheit für mich ist...   Mein Traumberuf...   Wenn ich eine Million gewonnen hätte...


2. Webbübung
Redovisa övningen Landeskunde I muntligt.


3. Webbübung
Redovisa övningen Landeskunde II muntligt.


Skriftliga uppgifter

Einblicke
Uppgift A 1-8, sidorna 102-103

Eine deutsche/österreichische/schweizerische Familie
Berätta om en semesterresa din familj gjorde förra sommaren. Vart åkte de? Hur åkte de? Varför valde de just detta resmål och var alla överens? Hur var vädret? Vilka aktiviteter tog familjen del av? Vad var det bästa respektive sämsta med resan? Var alla nöjda med resan?

Skriv i perfekt (med exempel på både haben och sein som hjälpverb). Visa också i texten att du förstår skillnaden mellan als/wenn. Använd dig dessutom av minst tre genitivkonstruktioner.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande