Zürich Landeskunde 1
Landeskunde 1

Svara på följande frågor om Schweiz genom att gå in på http://www.ch.ch/, eller genom att titta i en uppslagsbok.

Titta på bilderna nedan. Beskriv för läraren eller en kurskamrat vilka tre bilder som får dig att associera till Schweiz. Börja till exempel så här: Bild 1/2/3 etc. erinnert mich an die Schweiz, weil..., Die Schweiz ist für ihre... sehr bekannt, In der Schweiz hat man...

Välj sedan en av dessa bilder och berätta mer om just den företeelse som beskrivs. Skriv ca sex-tio meningar i presens. Ta reda på fakta i uppslagsböcker eller genom att söka på nätet:
http://www.ch.ch/
www.google.com

Ein Biespiel

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande