Wien Bekannte Wiener
Bekannte Wiener

Vilka fakta hör ihop med vem? Följande fem personer är alla berömda personer med anknytning till Wien.* Nu gäller det för dig att dra de utspridda upplysningarna** till rätt person. När du drar pekaren över (T) kan du se vilka upplysningar du hittills samlat.

* Bakom varje siffra döljer sig upplysningar
**det vill säga siffrorna

Gå in på http://wohnen-in-wien.24reise.net/index.html eller sök via en allmän sökmotor som google, för att ta reda på fakta om personerna. Du kan förstås också titta i en vanlig uppslagsbok.

Ta reda på mer fakta om en av personerna och berätta för läraren eller en kurskamrat så fritt du kan på tyska om den personen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande