Wien Der Karte folgen
Der Karte folgen

Kartan nedan föreställer die Altstadt i Wien. På kartan är fem byggnader markerade - die Universität, das Rathaus, das Burgtheater, die Börse och die Hofburg - men vilken är vilken? Ta reda på det genom att gå in på någon av följande länkar:

Dra sedan rätt namn till byggnaderna.

På kartan finns också tre punkter i olika färger markerade. Klicka nu på dessa och svara på frågorna som ställs! Om du vill kan du när du svarar utgå från de mer detaljerade kartorna på de angivna Internetsidorna.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande