Introducción al curso Unidad 1 - Relaciones de amistad Ejercicio 3 Tillbaka

Busca lo contrario de...

Hitta motsatsordet till ...

Para ihop till motsatspar genom att dra med musen de rätta ordparen till den blå rektangeln. När du gjort övningen kan du lyssna på uttalet genom klicka på respektive ord , men först efter det att du tagit fram facit (Clave).

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004