Introducción al curso Unidad 5 - Cultura Tillbaka

Unidad 5 - Cultura


Begreppet kultur är vitt och mångfacetterat. Därför möter du i modulen Cultura både gamla kulturer som mayakulturen i Mexico, de kända konstnärerna Frida Kahlo och Diego de Rivera och spanskspråkig film. Du får också möjlighet att återberätta innehållet i en film, skriva en recension och redogöra för ditt eget filmintresse. Till varje lands kulturyttringar hör även gester och kraftuttryck!
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004