Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Ejercicio 2 Tillbaka

El futuro

El futuro - "la construcción"

Du har redan lärt dig ett sätt att uttrycka framtid, nämligen med verbet ir + a + infinitiv. Denna konstruktion används väldigt ofta i dagligt tal och då handlingen styrs av den egna vilja.
Ejemplo:
-¿Qué vas a hacer esta noche?
-Voy a ir al cine con Fernando.


Men futurum kan också uttryckas med hela infinitiven + ändelser. Då är det som sker i framtiden mer beroende av någon annans vilja eller är något på förhand bestämt eller ett löfte. Ibland kan det också uttrycka en förmodan, ett antagande.

EL FUTURO

Ändelserna är desamma för alla verb, men med några vanliga verb har det "hänt" något. Stammen har förändrats.

Ytterligare några vanliga verb som har oregelbunden stam:

 

komma
gå ut
sätta
kunna
veta
vilja
säga
göra

venir
salir
poner
poder
saber
querer
decir
hacer

>
>
>
>
>
>
>
>

vendr-
saldr-
pondr-
podr-
sabr-
querr-
dir-
har-

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004