Introducción al curso Unidad 1 - Relaciones de amistad Ejercicio 5 Tillbaka

¿Cómo eres tú de carácter?

Testa dig själv. Hur är du som person? Klicka på det alternativ som du tycker passar in på dig.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004