Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Ejercicio 1 Tillbaka

Comparación

 

¡Reflexiona!

Med adjektiv kan man jämföra, komparera: stor, större, störst, gammal äldre äldst. Hur kompareras adjektiven i spanska? Gör din egen regel. Jämför med vårt förslag.
Några adjektiv har liksom viejo, mayor, el/la mayor en oregelbunden komparation. Bland de oregelbundna hittar du pequeño, bueno y malo. Komparera dem och jämför med facit.

Större än .
Översätt: Det gröna äpplet är större än det gula.
Kolla med facit.

Traduce al español

* Namn på berg och vulkaner är maskulina (el monte, el volcán).
*Sjöars namn är maskulina.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004