Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Ejercicio 5 Tillbaka

El pretérito imperfecto

I pratbubblan hittar du ett antal verbformer i presens, imperfekt och preteritum. Plocka ut imperfektformerna och fyll i tabellen. Placera verbformerna rätt under ar- respektive er- och ir-verb. Två av verben i pratbubblan har oregelbunden imperfekt. Vilka?

De oregelbundna formerna är: .

¡Completa las frases!

Gör meningarna fullständiga! I den ena luckan använder du någon av imperfektformerna ovan.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004