Introducción al curso Unidad 1 - Relaciones de amistad Ejercicio 7 Tillbaka

Un currículo

Nästan alltid när man söker ett jobb eller en plats som utbytesstudent, måste man skriva ett personligt brev och fylla i ett curriculum vitae, en sorts levnadsbeskrivning (un currículo). Denna brukar följa ett givet mönster, men är också anpassad efter vad det är man söker.

Läs denna annons eller gå in på http://www.acciontrabajo.com/ eller http://www.trabajo.org/ och skriv in det yrke du är intresserad av. Läs sedan om de platser som är lediga. Därefter är det dags att fyll i el currículo.

Brevet bör innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. faxnummer
  (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fax)
 • Datering; plats och datum (Lugar y fecha)
 • Hälsningsfras (p.ej. Muy señor mio:, Muy señora mía:, Estimado señor:, Estimada señora:)
 • Inledning där du talar om var du sett annonsen. Tilltalsord är usted. Några exempel på inledning:
  He leído en ... que está buscando...
  En su anuncio del 20 de marzo veo que está buscando...
  Förklara varför du söker arbetet och varför du tycker att du är lämplig. Beskriv dig själv, dina färdigheter och kunskaper. (Piensa en estas preguntas: ¿Qué cualidades tienes que corresponden al puesto? ¿Tienes capacidad de iniciativa? ¿Te consideras una persona comunicativa y sociable? ¿Cómo te caracterizarías con tres adjectivos? ¿Te gusta atender a la gente?)
 • I den senare delen av brevet uttrycker du din förhoppning om att bli kallad till intervju.
 • Avsluta med en avskedsfras och din namnteckning; p.ej. Atentamente (Högaktningsfullt), Cordialmente (Vänligen), Reciba un cordial saludo (Med vänlig hälsning)

No escibas más de una página. Sé cortés, utiliza usted. Piensa en la composición y escribe con párrafos. Mira el ejemplo de una carta personal. Envía tu carta al profesor.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004