Introducción al curso Unidad 1 - Relaciones de amistad Ejercicio 1 Tillbaka

Vocabulario

Sentimientos y carácter 1

He aquí veintitrés adjectivos "positivos". Combina la palabra sueca con la traducción española. Para escuchar, haz un clic en la palabra.
Här finner du tjugotre adjektiv med positiv laddning. Dra det svenska ordet till motsvarande spanska ord. Klicka sedan på det spanska ordet. Lyssna och säg efter.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004