Introducción al curso Unidad 3 Tareas Tillbaka

Studiearbete 3

Vida familiar

De skriftliga uppgifterna:

Una redacción
Elije uno de estos temas.

El ama de casa una institución en extinción

¿Qué opinas tú?

Håller hemmafrurollen på att försvinna? Vad anser du?

o

¿La mayoría de los chicos suecos son machistas?

Är flertalet svenska grabbar mansgrisar?

Spara samtliga texter i din arbetsportfölj.

Den muntliga uppgiften:

¿Existe igualdad entre hombres y mujeres?

Samla argument för din ståndpunkt och presentera dem under samtalet. Ge gärna exempel som stödjer din åsikt.

La carpeta personal


Profesiones para mujeres – profesiones para hombres. Tarea de mujer – tarea de hombre. ¿Existen?

Fundera över om du tycker att det finns typiska mans- och kvinnosysslor. Och hur är det med yrken? Finns det yrken som män bör undvika? Som kvinnor absolut inte passar för? Väljer du själv bort någon yrkeskarriär bara för att du är man? Eller kvinna?

Låt din lärare läsa och kommentera dina texter. Renskriv dem sedan efter de rättelser och kommentarer du fått. Spara i la carpeta.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004