Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Tillbaka

Unidad 7 - Repasando la gramática

I modulen Repasando la gramática introduceras och tränas den grammatik, som är ny för steg 3: imperfekt, växlingen imperfekt/preteritum, futurum med ändelser, uppmaningar och konstruktioner med querer.

 Du får också möjlighet att träna ”gammal” grammatik: komparation av adjektiv, preteritum, verben ser och estar.


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004