Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Ejercicio 7 Tillbaka

Exhortaciones - uppmaningar

Skriv ner de uppmaningar som saknas. Använd den blå pilen till höger för att bläddra upp och ned i övningen.

 

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004