Introducción al curso Unidad 3 - Vida familiar Tillbaka

Unidad 3 - Vida familiar


I Vida familiar tränar du på ett varierat sätt ett ordförråd som har såväl med vardagslivets alla sysslor inom en familj att göra som med olika aspekter av förvärvslivet. Du får också i en videoinspelning möta en ung ensamstående mamma från Colombia som startat eget. I ett kort videoklipp berättar en annan förälder med flera barn om hur han försöker få vardagen att gå ihop. Du får även reda på ursprunget till el Día Mundial de la Mujer Trabajadora och när olika länder införde rösträtt för kvinnan.

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004