Introducción al curso Unidad 3 - Vida familiar Ejercioio 6 Tillbaka

El derecho al voto feminino

¿Cuándo obtuvieron las mujeres el derecho a votar? o ¿Cuándo partiparon las mujeres en las elecciones generales por primera vez?

När fick kvinnan rösträtt i … ? Eller när deltog kvinnorna i allmänna val för första gången? Dra det årtal du finner rimligt till rätt land.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004