Introducción al curso Tillbaka

VÄLKOMMEN TILL STUDIERNA I SPANSKA (STEG 3 och/eller STEG 4)

Kanske är det första gången du läser en internetbaserad kurs på distans och därför känner dig osäker på hur du ska arbeta? Den här introduktionen hoppas vi dock ska vara en guide in i kursen och ge svar på dina eventuella frågor. Är du ändå osäker på något är du alltid välkommen att kontakta din lärare.

Materialet i detta webbstöd är rikt och omfattande och kan därför studeras på olika nivåer. Tillsammans med din lärare kan du lägga upp en kurs som antingen motsvarar steg 3 eller steg 4.

För att kunna genomföra kursen i steg 3 behöver du:
Obligatoriskt material:

  • En lärobok avsedd för steg 3, t.ex. Caminando de nuevo 3
    (Natur och Kultur, Waldenström m.fl. ISBN 9127-69389-9)
  • Elev-cd (ISBN 9127-81628-1) som hör till läroboken.
  • Webbplatsen, där du befinner dig nu, med sju lärmoduler, Unidades.

För att kunna genomföra kursen i steg 4 behöver du:

  • Förutom det material du har i webbstödet, en lärobok avsedd för steg 4, t.ex.
    Caminando de nuevo 4. Du kan också tillsammans med din lärare komma överens om annat material, t.ex. enklare fack- eller skönlitterära texter.

Det är viktigt att du arbetar parallellt med läroboken, webbstödet och elev-cdn. Du kommer också att kommunicera med din lärare via  e-post och andra medier.
Extramaterial:
I webbkursen har vi lagt in en mängd länkar. En del av dessa är nödvändiga för att du ska kunna genomföra vissa uppgifter. Internet ger dig ju en stark ”här-och-nu-känsla” och det är på den här nivån viktigt att du vänjer dig vid mer autentiska texter, t ex information på officiella webbplatser, ingresser, notiser och kortare artiklar i dagstidningar m.m. Ett stort antal länkar rekommenderar vi också "till lust" och hoppas de för dig vidare till eget ”botaniserande”.

Så här navigerar du i webbkursen

Till vänster har du en menyrad med samtliga Unidades. Som du säkert redan noterat är webbstödet uppdelat i lärmoduler, arbetsområden. Dessa Unidades följer lärobokens enheter både vad gäller innehåll, ordförråd och grammatik. Det är därför lätt att gå från bok till webb.
I menyraden hittar du även Mapa del sitio, en översiktskarta (sitemap), med rubriker på t.ex. varje övning. El mapa del sitio underlättar för dig att hitta rätt bland övningarna och modulerna.
Enlaces – länkar heter en annan menyknapp. Inom varje modul finns tips om många olika sorters webbplatser, men vi har också samlat användbara länkar på ett och samma ställe under Enlaces.

Kursens omfång

Om du klickar på en Unidad faller en rullgardinsmeny ut med alla de övningar som finns i den lärmodulen. Sist i raden kommer alltid Tareas, som är de studiearbeten du ska redovisa för din lärare. Det är alltid både muntliga och skriftliga uppgifter.
Varje modul i webbkursen har ett tema och ett tydligt mål. De inleds med en kort presentation.


Rubrikerna till webbmodulerna:

Relaciones de amistad

El castellano en el mundo

Vida familiar

Retos

Cultura

España – un poco de historia moderna

Repasando la gramática

För steg 3

Alternativ 1 De tre avsnitt i tabellen som är markerade med blått är obligatoriska. Du ska dessutom välja ytterligare två unidades efter eget intresse. Du börjar alltså med Relaciones de amistad och avslutar kursen med España – un poco de historia moderna. De övriga enheterna kan du läsa i den ordning du vill. Jobba hela tiden parallellt med lärobokens texter och övningar.
Alternativ 2 Du och din lärare kommer gemensamt överens om vilka unidades du ska studera intensivt och redovisa.

För steg 4

Du och din lärare bestämmer tillsammans vilka unidades du ska arbeta med och redovisa. I webbstödet finns många hörövningar, men du måste också lyssna mycket på elev-cdn till läroboken. Träna ditt uttal genom att läsa texterna högt och öva upp talhastigheten genom att ibland läsa samtidigt med rösterna på cdn.
En del ny grammatik, t.ex. el futuro, el pretérito imperfecto och el subjuntivo presenteras i samband med texterna i läroboken och i Repasando la gramática. Det är viktigt att du får möjlighet att öva det som är nytt grammatiskt.

Några symboler inne i kursen

Högtalaren är symbol för hörövningar av olika slag. Klicka på den så startar övningen. Vill du pausera, använd (symbol pausknapp) För att fortsätta avlyssningen efter paus, klickar du på (symbol pausknapp) igen.

Viktigt att veta om några speciella spanska skrivtecken!!

Hur skriver man ñ, ¿, ¡ och accent? Inne i webbkursen måste du skriva så här:
¡ - Alt+173
¿ - Alt+168
ñ - (AltGr+~) och tryck sedan n
á, é, ó, í - tecknet för accent ( ´ - ligger till vänster om backspace-knappen) och sedan vokalen. Blanda inte ihop apostrof (Nils' bok) och accent (Málaga)!
(Noteringar med + betyder att man ska hålla ner den första knappen medan man trycker ner de andra.)

Studieplanering

I det flexibla lärandet ligger att det är du själv som lägger upp hur du ska studera och i vilken takt. Till kursen finns därför ingen separat studiehandledning, utan "ledstången", den hjälp du behöver för att strukturera upp arbetet, är själva webbkursen och läroboken.
• Börja med att göra dig bekant med det material du har. Läs igenom sidorna Till dig som ska arbeta med Caminando de nuevo s 3 - 6 i läroboken. Gå igenom innehållsförteckningen s 7 - 9.
• Fundera på hur din vardag ser ut. När och hur har du tänkt studera? Finns utrymmet eller måste du kanske prioritera om dina aktiviteter. Kanske måste du hoppa över något som du annars brukar göra? Var realistisk! Ibland har vi mötts av föreställningen att distansstudier och webbkurser inte skulle vara lika arbetskrävande och tidsödande som andra studieformer. Vi kan försäkra att så inte är fallet! Det krävs träget arbete, god självdisciplin och planering för att nå målet. Så börja med att göra en studieplan. Här får du en mall som du kan använda för din planering. Vi har utgått från 20 veckor, men det kan förstås se olika ut från person till person. På Skolverkets hemsida finner du mål och betygskriterier för spanska, steg 3. När du gör din planering, är det kanske också till hjälp att få en överblick av de obligatoriska studiearbetena, som du ska redovisa för din lärare.


Din första uppgift

När du har gjort din studieplanering, skickar du in den till din lärare. Mejla också till honom/henne att du har påbörjat dina studier. Efter det mejlet och när studieplaneringen kommit till din lärare, registreras du som startad kursdeltagare.

Examination

För att få gymnasiebetyg på kursen måste du göra dina studiearbeten, skriva slutprov på kursen och göra en muntlig slutuppgift vid ett personligt möte eller på telefon.
 

Till sist några goda råd

Språk är kommunikation!
• Lyssna så mycket som möjligt på spanska. Det finns många hörövningar i webbkursen och utnyttja flitigt elev-cdn. Ta varje tillfälle i akt att prata med spansktalande, här i Sverige och på resor.
• Arbeta mycket med de simulerade dialogerna i webbkursen. Det går att ha datorn som samtalspartner!
• Förbered dig väl inför telefonmötena. Då har du chans att verkligen pröva din förmåga att prata spanska.
Försök ta reda på hur du själv studerar mest effektivt och på vilket sätt du lär dig bäst!
• Lärobok, cd och interaktiva övningar i webbkursen bjuder på olika lärstilar. Vad passar dig bäst? Kan du hitta fler vägar fram till goda spanskkunskaper? Nöj dig inte bara med det ”medium” som du är van vid.
• I Tareas 1, 2 och 6 finns självskattningar och en studieenkät. Dessa kan vara dig till hjälp vid självutvärderingar.
• Till varje Tarea hör också uppgifter som du lägger i La carpeta personal. Följ dina framsteg i studierna och summera vid kursens slut hur du har arbetat för att uppnå kursmålen.


Till kursen


   
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004