Introducción al curso Unidad 2 - El castellano en el mundo Tareas Tillbaka

Studiearbete 2

El castellano en el mundo

De skriftliga uppgifterna:

Dos redacciones

1.El mundo hispanohablante
Du ska skriva en notis (kort artikel) om det spanska språkets ställning i världen. I artikeln ska du väva in svaret på följande frågor:
. ¿Cuántas personas hablan español en el mundo?
. ¿El español, es una lengua que se extiende por el mundo?
. ¿En qué continentes se habla?
. ¿Cuántos países hispanohablantes hay en América del Sur?
. ¿Se habla español en Brasil?
. ¿Se habla español en los EE.UU.?
. ¿Cuáles son los cinco países hispanohablantes más grandes (en cuanto a habitantes)?
. ¿El español es una lengua muy homogénea? ¿Hay variantes?
. ¿Qué es el spanglish?

Hitta själv på rubrik (titular) till din notis/artikel.

2. Un diálogo en el quisco de periódicos
Skriv en dialog som utspelar sig i en tidningskiosk i ett spansktalande land. Vilka tidningar eller tidskrifter kan du tänkas köpa? Arbeta med webbövningen Diálogo en el quisco de periódicos innan du skriver din dialog. Sök tidningstitlar på www.elcastellano.org/prensa.html eller www.esperanto.se/kiosken

Spara samtliga texter i din arbetsportfölj.

Den muntliga uppgiften:

Las últimas noticias
Gå in på en spanskspråkig tidning och välj ut en eller två kortare artiklar (notiser). Tänk dig att du ska återberätta innehållet för någon som inte läst tidningen. Ta ut stödord, gör en sammanfattning och förbered dig på att återge innehållet för din lärare. Undvik att läsa innantill! Det är mycket bättre att du berättar fritt utifrån dina stödord.

Välj också ut fem för dig nya ord ur tidningstexten och försök förklara dem på spanska.


La carpeta personal


Yo y los medios de comunicación
Besvara följande frågor så fylligt du kan

. ¿Por qué medio de comunicación sacas las noticias? ¿Por la radio, la tele, periódicos, Internet u otros medios de comunicación?
. ¿Eres suscriptor/a de algún periódico? ¿Cómo se llama/n?
. ¿Cuántos periódicos lees al día?
. ¿Qué es lo que lees primero en un periódico? ¿La portada? ¿Deportes? ¿Internacional? ¿Gente? ¿Cultura? ¿o?
. ¿Tienes móvil? ¿Desde cuándo?
. ¿Para comunicarte, qué utilizas más: teléfono, correo electrónico, móvil, sms u otro medio?


Dentro de un año.
Skriv och berätta om vad du tror att du (och din familj) kommer att göra inom ett år. Använd dig av futurum med ändelse. (Kanske du kan använda dig av dessa verb: vivir, trabajar, estudiar, ganar, viajar, tener /hijos/, casarse, ser, estar, hablar, terminar, aprender, conocer,)
Dentro de un año viviré.

Låt din lärare läsa och kommentera dina texter. Renskriv dem sedan efter de rättelser och kommentarer du fått. Spara i la carpeta.

Nu när du har kommit in i studierna i spanska på steg 3 är det lämpligt att du funderar lite över hur du arbetar för att lära dig språket. Kopiera frågorna nedan och lägg in dem i ett worddokument. Besvara frågorna och spara dokumentet i din carpeta.

1. När du lär dig spanska, vad tycker du är lätt? Vad tycker du är svårt?


2. När du ska börja med en enhet/modul, hur går du tillväga? Vad är det första du arbetar med?

. tittar på rubriker och bilder
. lyssnar på texten med stängd bok
. lyssnar på texten med öppen bok
. läser glosor
. börjar med övningarna i webbkursen
. annat tillvägagångssätt

3. Tycker du att du lättast minns
. det du ser?
. det du hör?
. det du gör?

4. Hur lär du dig bäst
. innehållet i en text (stryka under, ta fram stödord, lyssna många ggr, läsa upprepade gånger .?)
. ord och uttryck ("glosplugg", egna meningar, tankekartor, göra ordkunskapsövningar i bok och på webben .?)
. olika tempus och verbformer ("drilla", egna meningar, lyssna .?)
. grammatiska regler (se exempel, dra egna slutsatser, presentation av regler .?)

5. För att öva att förstå, vad är bäst
. lyssna utan att se texten
. lyssna och se texten

6. Har du någon nytta av att du kan andra språk, när du lär dig spanska? Om du tycker det, ge exempel.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004