Introducción al curso Unidad 4 - Retos Tareas Tillbaka

Studiearbete 4

Retos

De skriftliga uppgifterna:

1. El subjuntivo

Hitta på tio meningar med något som du vill att dina vänner ska vara eller göra. Använd följande uttryck:
quiero que...
es una suerte que.
esperar que.
está bien que.
es importante que.
no me gusta que.
me encanta que
es mejor que.
es necesario que...


2. Qué hacer en caso de.

Ge en kort instruktion om hur man ska gå till väga i händelse av
un incendio
una fractura de un brazo
un accidente de coche
una inundación
una tormenta de nieve

Välj ett eller två av tillbuden. I läroboken har du en skylt från en bank i Mexico med instruktioner vid jordbävning och eldsvåda. Använd liksom på skylten tilltalet usted.

Spara samtliga texter i din arbetsportfölj.

Den muntliga uppgiften:

1. Du har läst och arbetat med någon av texterna Piña Palmera, El pastor och Transeuropa 2001 i läroboken och på webben. Välj ut en av de tre utmaningarna och återberätta vad den handlar om. Ge också din egen syn på "äventyret". Skulle du vilja delta i något liknande? Varför/varför inte?

2. Mi viaje a México
México City brukar räknas som världens största stad med många och fantastiska sevärdheter. Tänk dig att du vunnit en resa dit. Vad skulle du vilja titta på? (Material finns i lärobok och i webbkursen. Leta gärna också efter mer information på Internet.) Givetvis är det möjligt att ändra så att resan gäller hela landet. Vilka platser skulle du då vilja besöka? Och varför? Berätta.


La carpeta personal


Un reto
Berätta om en egen utmaning - som du haft eller som du tror ligger i framtiden. Fundera kring dessa frågor innan du börjar skriva:
. ¿En qué consistía/consiste el reto? (Vari bestod/består utmaningen?)
. ¿Cómo te preparaste? (¿Cómo te vas a preparar?)
. ¿Por qué lograste/superaste? o ¿Por qué no lograste/superaste? (¿Por qué vas a lograr?)
. ¿Qué has aprendido? (¿Qué vas a aprender?)

Choques culturales
Enhet 4 handlar mycket om kulturmöten, att vi har olika uppfattningar om moral och samlevnad, att våra seder och bruk skiljer sig från varandra. Vilka erfarenheter har du själv av olika choques culturales, här i Sverige eller när du har besökt andra länder. Ge några exempel och fundera över om du har lärt dig något av dessa erfarenheter, om de på något sätt ändrat din attityd och ditt synsätt.

Låt din lärare läsa och kommentera dina texter. Renskriv dem sedan efter de rättelser och kommentarer du fått. Spara i la carpeta.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004