Introducción al curso Unidad 6 - un poco de historia moderna Tareas Tillbaka

Studiearbete 6

Un poco de historia moderna

De skriftliga uppgifterna:

1. Guernica y lo que cuenta de la historia de España
I den nordspanska staden Guernica finns en stor muralmålning av Picassos tavla som bär stadens namn. Tänk dig att du ska beskriva tavlan och de händelser som den skildrar för någon som inte vet så mycket om Spaniens historia från tiden vid spanska inbördeskriget. Berätta också det du vet om tavlans "historia", hur den kom till och var den finns nu.

Målningen "Guernica"

Skicka in din text till din lärare och spara den sedan i din arbetsportfölj.

Den muntliga uppgiften:

Välj en av dessa uppgifter:


Algunos acontecimientos importantes durante el último año.

Några viktiga händelser under det senaste året.
Vad har hänt på den internationella politiska arenan under det senaste året? Blicka tillbaka och välj ut de två viktigaste händelserna enligt din åsikt. Samla ihop dina kunskaper och återberätta vad som hände.


Monarquía o república

Spanien och Sverige är bägge monarkier. Spanien var en republik, när det spanska inbördeskriget bröt ut. I Sverige har vi aldrig haft något republikanskt styre. Vad föredrar du - monarki eller republik? Samla argument för och emot. Om du behöver hjälp med att hitta stöd för dina åsikter, kan du söka argument på nätet. Eller via en sökmotor och t.ex. sökorden monarquía o república.


La carpeta personal


I din lärobok har du mött två personer som på olika sätt engagerat sig i kampen för ett demokratiskt samhälle. Stig Berggren riskerade sitt liv när han for till Spanien 1937 för att ansluta sig till las Brigadas Internacionales och Barbara Dührkop, vars man mördades av ETA, fortsätter att kämpa mot terrorism. Historien är full av andra exempel på människor, som visat mod och beslutsamhet. Man kan kämpa på många sätt, stödja eller engagera sig i organisationer som står för något man tycker är viktigt, men också på arbetsplatsen eller i privatlivet kan det hända att man måste ta ställning och visa civilkurage. Välj ett av dessa ämnen och skriv ner dina tankar och reflektioner.

Por esto quiero luchar
Esto quiero cambiar
Un trabajo importante
Una persona que admiro
Una historia de amor


Låt din lärare läsa och kommentera din text. Renskriv den sedan efter de rättelser och kommentarer du fått. Spara i la carpeta.

Nu har du kommit till slutet av dina studier i Spanska steg 3. Kommer du ihåg att du i början av kursen gjorde en uppskattning av hur långt du kommit i att uppfylla målen för steg 2? Nu är det dags att göra en självskattning i relation till målen för steg 3. Gå därför tillbaka till allt du samlat i både Arbetsportföljen och la carpeta personal. Hur har dina färdigheter och kunskaper utvecklats och breddats? Hur vill du uppskatta dem på skalan mindre bra - mycket bra? Fyll i tabellen här. Din självskattning bör du ha med dig i betygssamtal med din lärare.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004