Hoppa till textinnehållet
Introduction Skolverket: Course goals and grading criteria

Skolverket: Course goals and grading criteria


EN1203 - Engelska C

100 poäng, inrättad 2000-07, SKOLFS: 2000:4

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

 

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd


Kriterier för betyget Väl godkänd


Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2006-04-20