Förslag:

I spanskan komparerar man med más (mer) och el/la más (mest). Ex.

gordo - tjock

más gordo - tjockare

el más gordo - tjockast

gorda

más gorda

la más gorda

gordos

más gordos

los más gordos

gordas

más gordas

las más gordas