Menschen Begegnungen (2)
Begegnungen (2)

Om du klickar på bilderna nedan får du höra personerna yttra varsin replik. Vad kan det vara som har hänt som leder fram till denna replik? Välj en av replikerna och skapa en situation, ett sammanhang, där repliken ingår. Skapa antingen en monolog eller en dialog.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande