Essen Einführung
Einführung

Hur beställer man på restaurang i Tyskland? Vad betyder orden på inköpslistan och i receptet?

Den här modulen tränar din språkförmåga i olika situationer kring temat mat.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande