Sport Treiben Sie Sport?
Treiben Sie Sport?

Lyssna på intervjuerna där tre olika personer berättar om de sporter de sysslar med. Besvara följande frågor:

a) Welchen Sport treibt er oder sie? Wie oft?

b) Treiben Sie Sport? Welchen oder welche? Wie oft? (Diskutera denna fråga med en studiekamrat)


2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande