Menschen Der Körper (2)
Der Körper (2)

Vad heter orden i plural? Skriv in rätt pluralformer med bestämda artikeln i luckorna! Klicka sedan på orden för att höra hur de uttalas.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande