Menschen Studieren
Studieren

Texten nedan berättar om hur den tyska skolan är organiserad. Texten är ganska svår, så börja med att läsa igenom och försöka förstå huvuddragen. Arbeta sedan vidare med ordlista och slå upp ord du inte förstår. När du sedan klickar på Anfangen försvinner vissa väsentliga ord och landar i rutan längst ned på sidan. Din uppgift är att dra dem på rätt plats igen. Rätta genom att klicka på Korrigieren.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande