Kultur Spielen Sie ein Instrument?
Spielen Sie ein Instrument?

Lyssna på intervjuerna. Vilka instrument personerna spelar och hur ofta de brukar spela. I associogrammet finner du de tyska namnen på olika instrument. Kan du några fler instrument på tyska? Spelar du själv? Klicka på ”Fazit” när du är färdig.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande