Sport Wintersport
Wintersport

I meningarna nedan, som alla handlar om vintersport, har ordföljden kastats om och orden hamnat huller om buller. Hur var det nu med tysk ordföljd? Repetera i en grammatikbok, eller i din lärobok, om du känner dig osäker. Se också till att du vet vad alla ord betyder. Dra sedan orden i rätt ordning.

I vårt lösningsförslag visas en korrekt lösning, men det finns andra möjliga lösningar. Kontrollera med din lärare eller titta i en grammatikbok om du tycker att du hittat ett alternativ som också borde vara riktigt.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande