Kultur Einführung
Einführung

När firas Tag der deutschen Einheit? Vilka andra tyska helgdagar känner du till?

I den här modulen övar du språket i situationer som rör fester och högtider, konst, litteratur och musik.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande