Wohnen Dialog
Dialog

Du träffar en bekant, Renate, som du inte sett på länge. Svara på Renates repliker. Som hjälp får du dina repliker på svenska. Du kan välja att läsa med i dialogen i två olika hastigheter eller att bara lyssna på den kompletta dialogen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande