Sport Ein Memory
Bewegung - Ein Memory

I detta memory gäller det att para ihop en bild med det verb den hör ihop med. Verben är hämtade från sportvärlden eller har att göra med någon form av rörelse. Vänd upp korten genom att klicka på dem.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande