Sport Ein Verbspiel
Bewegung - Ein Verbspiel

I kortleken nedan finns temaformerna av en rad starka verb, som antingen är rörelseverb eller har med sport att göra. Men på varje kort saknas ett led i temat. Fyll i den form som fattas. Klicka sedan på korthögen och nästa kort vänds upp. Alla kort som du fyllt i rätt försvinner, men gör du fel dyker kortet upp igen så småningom. Vill du repetera temaformerna först? Klicka då på Lösung!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande