Essen Im Gasthaus
Im Gasthaus

Du befinner dig på värdshuset Zum Alten Löwen. Du kommer att föra en dialog mot en kypare där du ställs inför en rad svarsalternativ. Du ska då dels uttala den replik du väljer, dels klicka på den för att komma vidare. Till att börja med vill du titta på menyn. Vad säger du för att kalla på kyparen? Uttala och klicka på rätt fras nedan så startar dialogen mot kyparen! Fortsätt sedan dialogen genom att välja från menyerna. Klicka och läs mot kyparen ("Ich hätte gern...").

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande