Lerntipps
Lerntipps

Nedan följer några allmänna inlärnings- och studietips för språkstudier.

 1. Formulera målet med dina studier. Varför vill du lära dig tyska? Försök att motivera dig själv på så många olika sätt som möjligt.

 2. Dela in ditt mål i mindre, konkreta mål - det vill säga ta ett litet steg i taget. Bestäm dig till exempel för att du till och med fredag ska ha läst två kapitel i läroboken. Belöna dig efter det att du nått ditt delmål - unna dig till exempel en chokladkaka eller ett biobesök.

 3. Planera och organisera dina studier. Använd studieplanen som finns under Hinweise. Ditt arbete underlättas om du avgränsar och begränsar tiden, annars kan det kännas som om pluggandet aldrig tar slut. Gör gärna i ordning en egen studiehörna där du kan ha läroböcker, ordböcker, grammatikbok och dina egna anteckningar framme.

 4. Repetera!

 5. Var positiv. Gläd dig åt det du faktiskt gjort.

 6. Reflektera över dina egna strategier för att lära dig språk. Förlita dig på dina egna resurser och det du faktiskt redan kan! Vilken inlärningsstil har du till exempel? Lär du dig främst genom att se? Eller genom att höra? Fundera kring din egen inlärningsstil.

 7. Tänk på att det är lätt för svensktalande att lära sig tyska. Tyska och svenska är nära besläktade och många ord är gemensamma. Även uttalsmässigt ligger språken nära varandra.

 8. Våga använda språket. Haka inte upp dig om du inte hittar alla ord när du pratar tyska - använd dig av synonymer eller kroppsspråket.

 9. När du läser texter på tyska - använd dig av dina förkunskaper för att förstå sammanhanget. Våga gissa. Ge inte upp om du inte förstår precis vartenda ord. Dra slutsatser utifrån nyckelord, internationella ord, bilder etc. Slå inte upp vartenda ord du inte förstår i en mening, utan försök hellre att utifrån sammanhanget förstå meningens innebörd.

 10. När du lär in ord - gör egna ordkort, samla ord inom ett område i ett ordfält. Använd bilder, egna associationer, minnesramsor för att komma ihåg orden. Ord ska helst läras in i ett sammanhang. Testa din ordkunskap genom att sätta in orden i meningar.

 11. Språk är kultur. När du lär dig ett nytt språk får du även nyckeln till en ny kultur! Var nyfiken och våga närma dig den tyska kulturen; se tyska TV-program, lyssna på tysk musik, sök en tysk e-mailbrevvän på nätet. Ta alla chanser att få använda dig av språket.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande