Menschen Berufe
Berufe

a) Raten Sie den Beruf!
Dra bokstaven vid respektive yrke och släpp den på den beskrivning som passar.

Ta med hjälp av en ordlista reda på vad tio yrken till heter på tyska. Vad jobbar till exempel grannen med? Släktingarna? Vad heter det om man är arbetslös? Sjukpensionär? Pensionär? Studerande?

b) Ein Traumberuf
Skriv ned en kort text som beskriver ditt drömjobb. Svara på följande frågor:

Gå sedan in på den tyska arbetsmarknadsportalen Jobpilot och klicka på Stellenangebote. Markera den bransch du är intresserad av, och välj därefter ett specifikt yrke samt en delstat. Hur ser arbetsmarknaden ut i Tyskland? Finns det några jobb att få inom den bransch/i det yrke du är intresserad av?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande