Menschen Gespräche
Gespräche

Nedan följer fyra scener. Den första utspelar sig hemma hos Andrea (A), som fyller år och uppvaktas av sin pojkvän Markus (M). De övriga scenerna utspelas på ett kafé. I den tredje scenen samtalar Andrea med sin vän Christa (C) som hon träffar på kaféet. Som du ser har replikerna hamnat i oordning. Ordna dem rätt, så kan du sedan spela med i dialogerna. Du är Andrea.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande