Reisen Verkehrsmittel
Verkehrsmittel

Här ser du bilder på nio olika personer. Genom att föra muspekaren över personerna ser du hur de tar sig fram. I textfälten under respektive person fyller du sedan i namnen på de olika fortskaffningsmedlen på tyska - med bestämda artikeln.

I övningen efter får du reda på vart var och en avser att åka, genom att klicka på respektive figur. När du lyssnat klart drar du med hjälp av musen de olika "resmålen" till rätt figur.

Berätta därefter hur personerna tar sig fram och vart de är på väg.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande