Introducción al curso Unidad 7 - Repasando la gramática Ejercicio 4 Tillbaka

El pretérito imperfecto

El pretérito imperfecto - "la construcción"

El pretérito imperfecto, som motsvaras av svenskt imperfekt, har två olika böjningsmönster beroende på om verbets infinitiv (grundform) slutar på -ar eller -er/-ir. Lyssna och säg efter.

Två verb är oregelbundna, ser och ir

Ibland räknas även ver till den oregelbundna gruppen, eftersom man utgår från ve- (en lite längre stam):

Regel för konstruktion:
Formulera själv en regel för hur man konstruerar pretérito imperfecto och jämför med vårt förslag.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004