Introduktion till kursen

Välkommen till kursen Swahili Steg 1. Denna kurs är uppbyggd på sex moduler. Klicka på varje djur på startsidan för att se innehållet till varje modul och för att komma in till modulens startsida. Det flesta modulerna är uppbyggda av undermoduler där nya grammatiska moment och glosor presenteras och övningar. Modulerna bygger på varandra så att det är viktigt att göra modulerna i ordning.

Andra resurser som finns med i kursen är:

Svenskflagga
Svenska-Swahili ordlista
swahiliflagga
Swahili-Svenska ordlista
Not
Sånger
Gramatik
Grammatik
länkar
Länkar

Kursen kan läsas som självstudiematerial men det är en fördel om du har tillgång till en lärare.
Innan du börja läsa kursen vill du kanske läsa lite om språkets historia. Det kan du göra genom att klicka här.
Vi hoppas att du ska få mycket nytta och nöje med denna kurs.

Lycka till!