Övning:

1 2

Wao ni Kim na Laiza

Klicka på orden, lyssna och säg efter.