Alfabetet

I swahili används det latinska alfabetet med tjugofyra bokstäver. Av dem är det bara några få bokstäver som kan vara lite svåra att uttala. Varje vokal betraktas som en stavelse. Kom ihåg att y inte är en vokal i swahili.

1. Accent och betoning

 1. I swahili ligger betoningen på den näst sista stavelsen: mímí, hujámbo, tafadháli.
 2. En del lånord kan ha tonvikten på den tredje stavelsen från slutet: lakíni eller lákini, lazimá eller lázima.
 3. Betoningen i swahili kan jämföras med betoningen i svenskan:
  utgång mimi (jag) wao (de, dem)
  rabattkort chakula (mat) safari (resa)

2. Intonation

 1. Satsmelodin är ganska entonig i swahili. Påståenden och frågor utan frågeord har samma ordföljd. I frågor utan frågeord höjs tonhöjden mot nästa stavelse.
 2. I frågor med frågeord som gani, nani, behöver man inte höja tonen. Det bästa sättet att lära sig intonationen är att lyssna noga.

3. Vokaler

I swahili förekommer fem vokaler. Betonade vokaler är långa och obetonade vokaler är korta.

a /Anna, Amin, Amina, amani/ - uttalas som i svenskans katt, aj

e /keti, ekari/ - uttalas som i svenskans Erik, Erica, sett

i /bibi, mimi, kitu, kidogo/ - uttalas som i svenskans sitt, icke, bi, liv, Kicki

o /Otilia/ - uttalas som i svanskans Åsa, gått, sår, får

u /Uganda, Unguja, ugali, ugoro/ - uttalas som i svenskans Olle, gods, kokt

Obs! ’Y’ är en konsonant i swahili.

4. Konsonanter

Konsonanterna i swahili uttalas på följande sätt:

b d g uttalas som på engelska eller svenska: baba (pappa), dada (syster).

ch (ʧ) uttalas som engelskans child: chumba (rum), chuchu (bröstvårta), chumvi (salt), chama (en förening eller ett politiskt parti).

kh uttalas som doch på tyska och h har släppts i många ord: khatibu skrivs utan h som katibu (sekreterare, talman), khanga skrivs som kanga (kvinnoplagg). Kh används oftast i egennam: Khamis, Khalfan.

th uttalas som på engelska i think, thin och thank: thelathini (30), themanini (80). Ibland hörs th som s som i selasini.

ph hör till gruppen obetonade aspirerade affrikatakonsonanter

h har släppts i många ord i skriven form men kan fortfarande höras i Hamisi, (pojknamn), habari (nyhet), hatari (farligt/fara).

k uttalas som …: kaka (bror), keki (keks), kuku (kyckling/-ar / höna/-or), kuni /aspirerad kh/ (ved).

j (ʤ) uttalas som i engelskans ”jam” eller ”jail” om det föregås av n: njia (väg) njaa (hunger), njema (bra).

I övriga fall är det j mycket mjukare, men uttalas aldrig som svenskans j: jua (solen), jambo (sak/problem) jina (namn), jamaa (släkting), jembe (hacka), joto (het/varmt) juzi (i förrgår).

p uttalas som på svenska: papa (haj), pipa (tunna), popo (fladdermus).

t uttalas inte som på svenska (eftersom svenskt t är dentalt): taa (lampa), tatu (tre), tano (fem), tena (igen), titi (bröst).

f, s och v uttalas som på engelska eller svenska: farasi (häst), feni (fläkt), fisi (hyena), saa (klocka), sisi (vi), vaa (klä på sig), vitu (saker) Det uttalas inte som svenskans j.

z uttalas som zoo, zink, zip på engelska: zeze (afrikansk fiol), zabibu (vindruva/-or), zeru (albino), zizi (ladugård/fålla), zuri (bra).

m (ø) och n (N) betraktas som halvstaviga, men framför enstaviga stammar eller som prefix (förstavelser) uttalas m och n nästan som självständiga stavelser: mtu (människa), mnyama (djur), nge (skorpion), nchi (land), ngombe (ko/-r). Om m och n följs av en vokal uttalas de som på svenska: mama (mamma), mimi (jag), moyo (hjärta), nono (läcker), nuru (ljus/sken), tatu (tre), tano (fem), tena (igen).

w uttalas som engelskans wife, inte som svenskans v: wao (de), waya (kabel), wewe (du), wembe (rakblad), wino (bläck), weka (ställa).

l uttalas som i svenska eller engelska: lala (ligga/sova), leo (idag), lete (hämta), lulu (pärla).

r är rullande och uttalas som i svenska eller engelska: radi (blixt), raha (nöje) rudi (återvända), roho (själ/ande).

I ett tiotal ord är l och r utbytbara mot varandra utan att ordets betydelse ändras:

randa/landa - hyvel
teremka/ telemka - går ner
rowa/lowa vara - blött

y uttalas som yet eller yes på engelska: yai (ägg), yaya (barnflicka), yeye (han/hon).

5. Ljud som kan vara svåra

 1. ng uttalas som i sång eller sing på engelska: ngoma (trumma/-or), nguo (kläder), ngozi (skin), nguruwe (gris/-ar).
 2. ng’ uttalas som pengar på svenska, eller singing på engelska: ng’ombe (ko), ng’oa (ta upp stammen med rötterna) ng’ambo (på andra sidan av floden/havet), ng’ara (skina).
 3. dh (T) uttalas som engelskans this, that, thy, though, then: dhambi (synd), dhani (tror), tafadhali (please).
 4. gh (Φ) uttalas som bage på danska eller lago på spanska: ghali (dyrt), ghala (förråd), lugha (språk).
 5. sh uttalas som i she på engelska: shamba (majsfält/åker), shilingi (östafrikansk valuta).
 6. th (ψ) uttalas som i think, thin och thank på engelska: thelathini (30), themanini (80).
 7. Följande konsonanter uttalas ibland med varierande grad av andning : b, ch, d, g, j, k, p och t.
 8. c finns inte i swahili, endast ch. I swahili finns inte heller q eller x. Ljudet x i svenska och engelska skrivs ks i swahili: teksi (taxi).