Övning:

1 2 3

Wewe ni Laiza?

Påstående och frågot formas på samma sätt i swahili. Skilnaden ligger i betoningen. Betoningen ligger på näst sista stavelsen i sista ordet.

Klicka på meningarna, lyssna och säg efter.